Reklamacje

Dane Klienta

Dane dotyczące zamówienia

Określenie wady

Pole Wielokrotnego Wyboru*Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Prześlj zdjęcia
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki

Reklamacja będzie rozpatrzona zgodnie z Ogólnymi Zasadami Współpracy.

Reklamowany towar dostarczę / odeślę na adres EGO ART, Olimpijczyków 48, 21-007 Krępiec

Wyślij